Fiókom

Csia Lajos

(1887-1962) református lelkész, író, bibliafordító és bibliakutató. A bibliai nyelvek, ill. más keleti és európai nyelvek alapos ismeretének birtokában, a Biblia elmélyült tanulmányozása és az egyetemes kultúrtörténet széleskörű ismerete révén olyan különleges művekkel (Bibliai lélektan) gazdagította a magyar teológiai irodalmat, amelyek a mai kor egyháza számára is aktuálistak. A felismert bibliai igazságokat még akkor is hirdette, amikor emiatt mellőzést és üldöztetést kellett elszenvednie. Éveken át volt börtönlelkész. Fájt a szíve az elveszettekért. A holokauszt idején kifette részét a zsidók mentéséből. A két átélt világháború és a kommunista diktatúra idején is ragaszkodott hitéhez.

Csia Lajos