Fiókom

Werner Gitt

A mérnöki tudományok doktora címet az Aacheni Műszaki Egyetem Automatizálási Intézetében szerezte. 2002-ig a braun­schweigi Szövetségi Műszaki Fizikai Kutatóintézet igazgatója volt, professor emeritus, a Német­országban rangos „Director und Professor” titulus birtokosa. Az informatika, a matematika és az automatizálás területén szá­mos tudományos cikket publikált. A Bázeli Független Teoló­giai Egyetem rendszeres vendég-előadója a Biblia és tudomány témakörben. Ugyanebben a témában európai és tengerentúli egyetemeken előadásokat tart. A hit és tudomány témakörével kapcsolatosan számos könyvet írt, ezek legtöbbje magyarul is megjelent.

Werner Gitt